Foto: R. Amesz

donderdag 12 december 2013

PROGRAMMA BERT SCHIERBEEK, WEER ... zondag a.s. in De Balie


Programma / zo 15 dec / 14:00

Bert Schierbeek, weer...

Georganiseerd door Uitgeverij AZUL PRESS ism ETF

Reserveren

Een programma van Uitgeverij AZUL PRESS i.s.m. ETF

Op zondag 15 december 2013 zal de jonge uitgeverij Azul Press (Maastricht/Amsterdam) haar najaarsuitgaven voorstellen in de grote zaal van De Balie aan het Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam. Het programma begint om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.45u) en eindigt om 16.00 uur.

Op deze literaire middag staan de drie heruitgegeven romans van Bert Schierbeek: Weerwerk (1977), Betrekkingen (1979) en Binnenwerk (1982) en de nieuwe roman van Rudolf Geel, Volmaakte mannen, centraal. De eerste exemplaren van Bert Schierbeek worden door uitgever Hennie Jetzes overhandigd aan mevrouw Thea Schierbeek en er worden fragmenten uit de herdrukken voorgelezen door Ineke Holzhaus.

Aleid Truijens leidt Volmaakte mannen van Rudolf Geel in, de schrijver leest er uit voor.
Uit Londen wordt Todd Swift ingevlogen. Hij zal gedichten uit zijn Nederlandse debuut De veilige jaren (Gedichten 1990 – 2010) voordragen.
Van de Amsterdamse stadsdichter Menno Wigman en fotografeDiana Scherer is de tweetalige bundel De vrede moe (Eng/Ned)verschenen. Menno Wigman leest voor en de foto’s van Diana Scherer zullen worden geprojecteerd. David Winwood stelt het E-zine AZUL #6 voor en leest enkele van zijn Engelstalige gedichten.

De muzikale intermezzo’s tijdens deze middag zullen worden verzorgd door de cellist Ernst Reijseger en pianist Harmen Fraanje.

De algehele presentatie is in handen van Daan Cartens.

Entree: gratis - na afloop wordt er in de Bovenfoyer van De Balie op de nieuwe uitgaven geklonken en worden er hapjes geserveerd.
Reserveren hier

ZONDAGMIDDAG IN DE BALIE: BERT SCHIERBEEK, WEER ...
woensdag 4 december 2013

PROGRAMMA BERT SCHIERBEEK, WEER ... 15 DECEMBER 2013


Programma / zo 15 dec / 14:00

Bert Schierbeek, weer...

Georganiseerd door Uitgeverij AZUL PRESS ism ETF

Reserveren

Een programma van Uitgeverij AZUL PRESS i.s.m. ETF

Op zondag 15 december 2013 zal de jonge uitgeverij Azul Press (Maastricht/Amsterdam) haar najaarsuitgaven voorstellen in de grote zaal van De Balie aan het Kleine Gartmanplantsoen 10 te Amsterdam. Het programma begint om 14.00 uur (zaal open vanaf 13.45u) en eindigt om 16.00 uur.

Op deze literaire middag staan de drie heruitgegeven romans van Bert Schierbeek: Weerwerk (1977), Betrekkingen (1979) en Binnenwerk (1982) en de nieuwe roman van Rudolf Geel, Volmaakte mannen, centraal. De eerste exemplaren van Bert Schierbeek worden door uitgever Hennie Jetzes overhandigd aan mevrouw Thea Schierbeek en er worden fragmenten uit de herdrukken voorgelezen door Ineke Holzhaus.

Aleid Truijens leidt Volmaakte mannen van Rudolf Geel in, de schrijver leest er uit voor.
Uit Londen wordt Todd Swift ingevlogen. Hij zal gedichten uit zijn Nederlandse debuut De veilige jaren (Gedichten 1990 – 2010) voordragen.
Van de Amsterdamse stadsdichter Menno Wigman en fotografeDiana Scherer is de tweetalige bundel De vrede moe (Eng/Ned)verschenen. Menno Wigman leest voor en de foto’s van Diana Scherer zullen worden geprojecteerd. David Winwood stelt het E-zine AZUL #6 voor en leest enkele van zijn Engelstalige gedichten.

De muzikale intermezzo’s tijdens deze middag zullen worden verzorgd door de cellist Ernst Reijseger en pianist Harmen Fraanje.

De algehele presentatie is in handen van Daan Cartens.

Entree: gratis - na afloop wordt er in de Bovenfoyer van De Balie op de nieuwe uitgaven geklonken en worden er hapjes geserveerd.
Reserveren hier

ZONDAG 15 DECEMBER in DE BALIE:

LITERAIRE MATINEE BERT SCHIERBEEK, WEER ...

14.00 - 16.00 uur
Zaal open: 13.45 uur

ENTREE GRATIS
Na afloop borrel tot 17.00 uur

DE BALIE

dinsdag 3 december 2013

BERT SCHIERBEEK, WEER ...

Bert Schierbeek - Weerwerk / Betrekkingen / Binnenwerk (heruitgave) van Azul Press.

Presentatie: 15 december in De BALIE, Amsterdam. Aanvang: 14.00. Entree gratis!LITERAIRE MATINEE in DE BALIE: BERT SCHIERBEEK, WEER ...
dinsdag 5 november 2013

EVEN NOW: Selected Poems of HUGO CLAUS

Please join David Colmer, Jan Decleir, and Mark Schaevers at Passa Porta on the 26th!

Please join David Colmer, Jan Decleir, and Mark Schaevers 

at Passa Porta

to celebrate the release of EVEN NOW

Selected Poems of HUGO CLAUS
translated from the Dutch by David Colmer
with an afterword by Cees Nooteboom
—The event will feature a reading of Claus's poems by translator 
DAVID COLMER 
 and Jan Decleir followed by a conversation led by Mark Schaevers
 

WHERE: Passa Porta, International House of Literature
Rue A. Dansaertstraat 46

B - Brussels

WHEN: Tuesday November 26th // 8 pmSpecial thanks the Flemish Literature Fund for their generous support! info@archipelagobooks.org

Our mailing address is:
232 3rd st. #A111, brooklyn, ny 11215

donderdag 31 oktober 2013

L'EUROPE ET L'ORGUE


L’EUROPE ET L’ORGUE


Na het succesvol afgeronde 53e L'Europe & L'Orgue zomerfestival vindt op 9 november 2013 tussen 14u en 22u het festival OrganPoetry plaats dat is georganiseerd in samenwerking met Tout Maastricht.

Het is een tocht langs verschillende Maastrichtse kerken, waar gerapt, gedicht en op orgel (over deze gedichten) geïmproviseerd wordt.

Middagprogramma
(gratis):

14.00 uur: Waalse kerk met rappende stadsdichters en organist Arno Dieteren

14.45 uur: Servaaskapel met dichter Hans van de Waarsenburg en organist Hans Heykers

15.30 uur: Cellebroederskapel met rappende stadsdichters en organist Marcel van Westen

Avondprogramma
(vrije gave):

20.00 uur: St. Janskerk met dichter Breyten Breytenbach en organist Michal Hoppe

21.30 uur: St. Servaasbasiliek met Breyten Breytenbach en organist Bart van Dongen

Adres: Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht

woensdag 16 oktober 2013

Hans van de Waarsenburg op de Engelstalige poëziemarkt


¶ Hans van de Waarsenburg, The past is never dead.Londen: Eyewear Publishing, 2013, 182 pp., ISBN 978-1-908998-09-5, pb., € 15,99 / £ 12,99. 

Hans van de Waarsenburg op de Engelstalige poëziemarkt

De in Helmond geboren Hans van de Waarsenburg publiceerde zijn eerste bundel in 1965 en vestigde na een wat moeizame start zijn naam als dichter. Met een ruim bemeten bloemlezing met vertaalde gedichten bestormt hij nu ook het Engelstalige publiek.

door Albert Hagenaars

Sinds ongeveer 35 jaar wordt er relatief veel Nederlandstalige literatuur vertaald. Het succes van in andere talen overgezette romans, op de eerste plaats van Mulisch, Claus en Haasse en iets later ook van Wolkers, ’t Hart en vooral Nooteboom, speelde een rol. Maar ook het gezamenlijke optreden van Nederland en Vlaanderen als gastlanden op de Frankfurter Buchmesse in 1993 deed veel goeds. Volgens de Koninklijke Bibliotheek gaat het sindsdien om gemiddeld vijfhonderd vertaalde titels per jaar. Andere bronnen reppen van nog hogere cijfers. Maarten Valken, hoofd Vertaalbeleid van het Nederlands Letterenfonds, noemde in een essay uit 2012 zelfs duizend titels, maar dat is inclusief quality non-fiction ofwel literaire non-fictie.
De poëzie moet daar om de bekende redenen ver bij achterblijven. Hoewel diverse goede vertalers bijzonder actief waren of zijn, ik noem slechts James Brockway (1916-2000) en John Irons, gebeurt het maar zelden dat complete overzichten van een oeuvre in een andere taal verschijnen zoals dat gebeurde met al Nijhoffs gedichten in het Russisch. Nee, meestal gaat het om tweetalige bloemlezingen en, vaker, kleine selecties zoals Contre l’oublivan Hans Faverey (Éditions Joany) en How to Start a Wine Cellar van H.H. Ter Balkt (Bridges Books).

Hans van de Waarsenburg. foto Gerard van Hal

Wales
In dit kader is het zonder meer verheugend dat nu een boek verscheen van bijna tweehonderd pagina’s met alleen Engelse vertalingen van gedichten van Hans van de Waarsenburg (Helmond 1943), een dichter die in 1965 poëtisch zwak maar inhoudelijk interessant begon en die sindsdien gestaag sterker is geworden. Het gaat om The Past is Never Dead, een keuze uit bundels vanaf 1981. De meeste vertalingen zijn van de hand van Peter Boreas, de uitgever is Eyewear Publishing. Dit betrekkelijk nieuwe Londense bedrijf richt zich op poëzie en gaf al enkele tientallen boeken uit.
Vrijwel alle teksten doen moeite om minstens één strofe in deze noodgedwongen korte bespreking te krijgen. De eerste die dat lukte is The boathouse at Laugharne, verwijzend naar het schrijfhok van Dylan Thomas aan de zuidkust van Wales, uit de bundelWhere the blue ends (1987). De eerste drie strofen van dit gedicht:

We’re having tea and write picture postcards
Light of forgetfulness hangs over the Irish Sea
Beyond this the ocean treading water
Stanzas in a posthumous tourist life

Thirty-nine, thirty-nine. A few more months to go
Ambiguous in death or one’s birthday
Saving up thirst like ebb, until the tide washed
The boathouse, the wind returned with sluggish motion

You sat down, I stood about. How much longer
This going places together, out of time
This never-ending dream of ships departing
An emigrant going down in blotchy corn

Ofschoon het Nederlandse origineel dus niet werd opgenomen, wil ik dat hier toch laten lezen:

We drinken thee en schrijven ansichtkaarten
Licht van vergetelheid hangt over de Ierse Zee
Verderop het watertrappen van de oceaan
Stanza’s in een postuum toeristisch bestaan

Negenendertig, negenendertig. Nog enkele maanden te gaan.
Hoe kun je dubbelzinniger sterven of verjaren
Als eb de dorst opsparen, tot vloed het boothuis
Omspoelde, wind terug waaide met trage gebaren

Jij ging zitten, ik bleef staan. Hoe lang nog
Dit samen gaan naar plaatsen, buitentijds
Die nimmer rustende droom van vertrekkende schepen
Een emigrant ten onder in vlekkerig graan

Het is waar, Van de Waarsenburg schrijft schijnbaar zeer eenvoudig maar elke vertaling kent nu eenmaal haar eigen opgaven. De potentiële vertaalproblemen schuilen hier natuurlijk in de regels 3, 6, 8, 10. Het is opvallend te zien hoe dicht de vertaler bij het origineel blijft, maar soms voorzichtig verbeteringen weet aan te brengen, de zegging compacter maakt zonder iets te verliezen zoals in regel 6. Ook geeft hij af en toe meer diepte.
To wash, bijvoorbeeld, heeft meer betekenis dan ‘omspoelen’. In figuurlijke zin kan het ook zuiveren worden, belangrijk juist bij Thomas’ poëzie, en daarnaast nog bedekken en zelfs meesleuren. Dat is al heel wat gevaarlijker dan omspoelen en maakt het betreffende fragment dus spannender. Het omgekeerde gebeurt ook, waar het Nederlands meer spankracht behoudt dan het Engels.

Verwarrend
De andere vertalers zijn Peter Nijmijer (met vijf titels, inclusief titelreeksen waaronder bovenstaande drie strofen), Peter Galinski (één reeks) en Claire Nicolas White (twintig gedichten van Zeeschappen / Seascapes). Toch zorgen de bijdragen uit verschillende hoeken dankzij ook de stilistisch sterke eenheid van Van de Waarsenburg niet voor een stijlbreuk.
Verwarrend is dan weer wel dat de titel ‘Dream in time of the hunted’, genoemd in de Notes, nergens in de bundel is te vinden, evenmin als ‘Evening fall’, tenzij daarmee ineens ‘Evening light’ bedoeld zou zijn. Jammer van deze slordigheden. Ook vreemd is – het wordt althans niet verklaard – dat het vers ‘Asparagus, asparagus’ door Galinkski werd vertaald, terwijl de rest van de gedichten uit de betreffende bundel, ‘The thirst of ports’, van de hand van Nijmeijer is! Voor zover al mogelijk, nemen de meeste lezers deze merkwaardigheden niet of nauwelijks waar. Zij zullen zich, en terecht, meer op de teksten richten dan op de indeling van deze bundel.


Lyricus
Waar gaan de gedichten zoal over? De flaptekst zegt: ‘Here are poems set on the beaches of childhood, in the bars of young manhood, and on the deathbeds of old age.’ Hoewel de hierin gesuggereerde ontwikkelingsgang van peuter tot grijsaard niet opgaat, spelen belangrijke, niet zelden initiërende levensmomenten, en niet alleen in die van de dichter zelf, nadrukkelijk een rol.
Als Van de Waarsenburg er als lyricus toe doet, zoals ik in eerdere besprekingen beweerde, komt dat op de eerste plaats door zijn niet aflatend peilen naar de essentie, en dit bij voorkeur in een weliswaar strofische maar toch achteloos overkomende vorm. Geen toeters en bellen, geen effectbejag, geen modieus geneuzel bij hem, maar de volledige nadruk op datgene waarvan hij wil getuigen. Het motief tijd is onvermijdelijk maar ook reizen en het water in de meest uiteenlopende gedaanten zoals zee, meer, rivier, havens, drank spelen een grote rol. Eén gedicht heet zelfs ‘The sea, the journeys’!
Ik geloof dat het verhalende karakter van veel van zijn gedichten goed aansluit op wat gemakshalve de Angelsaksische traditie genoemd mag worden. Ongetwijfeld bepaalde de dichter zijn keuze mede door aan te sluiten bij wat de nieuwe lezers waarschijnlijk al weten of kennen, bijvoorbeeld het dichterschap van bovengenoemde Dylan Thomas, Lowry’s meesterwerk Under the Volcano, de Nocturnes van de Ierse componist John Field, een optreden van Bill Haley en regels van Faulkner. Aan die laatste ontleende hij ook de titel van dit boek waarmee hij tegelijk het centrale thema aangeeft. Het volledige citaat van Faulkner luidt: ‘The past is never dead. / It’s not even past.’
Anderzijds zijn er juist tal van verwijzingen naar de Lage Landen die, wie weet, voor dit nieuwe publiek exotische trekjes hebben. Zo bijvoorbeeld Van de Waarsenburgs huidige woonplaats Maastricht, zijn vier vroegtijdig gestorven collega’s Pernath, Snoek, De Coninck en Van Vliet, het klassiek geworden Canto Ostinato van Simeon ter Holt en de Zuidwal in zijn geboorteplaats Helmond. Zuidwal is zowel de titel van een driedelig locatiegedicht als de titel van een bundel en vindt nu dus als South Wall zijn weg in de Engelstalige wereld.
Al bij al zou het mij niet verbazen als de poëzie van Van de Waarsenburg, niet op de laatste plaats dankzij de uitstekende vertalingen, een betere ontvangst in haar nieuwe taalgebied krijgt dan ‘thuis’. Al mag de dichter over gebrek aan bijval in eigen land zeker niet mopperen.


©Brabant Cultureel / Brabant Literair – oktober 2013dinsdag 15 oktober 2013

OBA 020 13-10-2013

Poëzieliefhebbers bestaan nog! Barre weersomstandigheden ten spijt togen zij zondag jl. naar de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. In de Haasse/Vestdijkzaal moesten stoelen worden bijgeschoven. Ineke Holzhaus las gedichten van Paul Snoek en leidde dichter Hans van de Waarsenburg in. Enkele foto's van deze aangename middag!                                Foto's Riët Amesz

donderdag 3 oktober 2013

HANS VAN DE WAARSENBURG IN OPENBARE BIBLIOTHEEK AMSTERDAM

Hans van de Waarsenburg bij Poëzie op zondag
Dichter en theatermaker Ineke Holzhaus ontvangt in Poëzie op zondag elke maand een andere dichter.

Aanstaande zondag, 13 oktober, is Hans van de Waarsenburg te gast van 16.00 tot 17.00u in de OBA te AmsterdamHaasse/Vestdijkzaal.

Sinds zijn debuut in 1965 heeft Hans van de Waarsenburg talloze bundels poëzie gepubliceerd. In zijn werk spelen mensen en hun drijfveren de hoofdrol, hun kwetsbaarheid, hun vergankelijkheid. Maar ook het landschap en de wereld waarin ze leven worden door de dichter prachtig in zorgvuldig gekozen woorden geportretteerd.
Ineke Holzhaus leest gedichten van de Belgische dichter Paul Snoek (1933-1981).

Centrale Bibliotheek Oosterdokskade 143
www.oba.nl

dinsdag 24 september 2013

NIEUW: AZUL KIDS, kinderboeken

Gaat allen naar de website van de nieuwe kinderboekenuitgeverij AZUL KIDS! VOOR DE VOLLEDIGE WEERGAVE VAN DE WEBSITE EN HET EERSTE PRACHTBOEK VAN DEZE NIEUWE UITGEVERIJ KLIK OP: AZUL KIDS"

vrijdag 6 september 2013

THE PRAGUE REVUE: ACROSS THE FIELDS


Across the Fields and Other Poems

Poetry
By Hans van de Waarsenburg

THE PRAGUE REVUE

02.09.2013
Hans van de Waarsenburg is an award-winning poet from the Netherlands. Here, in Peter Boreas' translation from the Dutch, are poems from 'The Past is Never Dead'(Eyewear Publishing, London, 2013) reprinted with the poet's permission. The following selection is comprised of a kind of archipelago of island lyrics on the experience of the poet's trip to Ireland. The first of which is 'Across the Fields', a poignant and elegiac meditation dedicated to the late Seamus Heaney. Enjoy.
Poetry
By Hans van de Waarsenburg


ACROSS THE FIELDS
         For Seamus Heaney

    Across the fields, well past the midst
    Of life, the shadows of the paths.
    The changing of the harsh afternoon light.
    A feather in his throat and watching

    Things tumbling slowly. Across the fields
    The word strides, so slowly that sound
    Loses itself, dissolves in the mist over the
    Stubble fields. And the walker? He

    Peers across the fields at the fading
    Horizon. Tries to step out of his
    Shadow, while dusk falls around
    His head. The dead rustle among

    The autumn leaves or rest on the branches
    Of the past. If  there should be a farewell,
    Let it wait and bring a little ‘wood
    To the forest and peat to the moors’.    GALWAY


We smelled the smoke in the pubs, gazed
At the peat fires, as if everything would
Last and nothing had changed. Words
Unspoken, suppressed, left in the dunes,

On beaches. Perhaps, you said,
There are journeys one goes alone, if we
Lived without time or need. But wherever
The roads went, ships arrived and I

Looked for your face in every port.
Horizons are but a perspective, ever in
A different light. You voice is parched, you said.
Come here and put your lips to glass or verse.
ARAN ISLANDS


The ferry to the islands cleft the waves.
The holy water swept in from the Atlantic
Across the edges of the bay. A gale
Intertwined our hair and grains of salt

Filled the lines of years. A hand
Covered a hand. Stacks of peat rose
In our heads. Like a pig being
Stuck or crumbling black pudding on

Our plates, steaming amidst apples and
Autumn. But isn’t it spring, you said and
Hummed an old tune in my ear. We stared
At the proud waters of the luminescent sea.Sailor’s legs felt for the quay. A
Lame duck waddled from the ship. A near-
Dead man was lying on the quay. Drunk, dropped
Out of his frame, tongue still grey with whiskey,

Erosion of Jameson on the lips. Today this is
Our island, you said and pulled me away from
Him. Salt rain corroded the houses. There
Were no trees to carve one’s name in.

Grey the skies, grey the water. No hangover
Lurking here. We gazed across the forgotten
Islands, where stone rules over the dead
Unintelligibly, and the day contracted.


Shivering we covered ourselves in blankets.
The horse’s hoofs clacked steadily,
As if the roads were soft paths, every
Step reversible. Seals were swimming

Towards the horizon. Potatoes lay like
Eggs in the scanty peat. On your lips
I tasted the salt that encrusts stone,
And then you looked at me, looked back

Through my eyes. This is the end of a world,
You said, where old can never age. Where
Time is silence in an urn filled with ashes. Aran,
Dream with the smell of horse blankets.Hans van de Waarsenburg (Helmond 1943) published his first collection of poems, entitled Gedichten (Poems), in 1965. His collection De vergrijzing (The graying) was awarded the prestigious Jan Campert Prize for Poetry in 1973. In March 2004 he received the first Municipal Award of the Helmond Town Council for his entire work.Between 1997 and 2000 he was chairman of the PEN Centre of the Netherlands. He was the founder of The Maastricht International Poetry Nights – a big biannual international poetry manifestation- and President of it from 1997 - 2013.
The above work is from a collection entitled The Past Is Never Dead and was reprinted with permission from Eyewear Publishing.
  
maandag 2 september 2013

SEAMUS HEANEY 1939 - 2013
Oaxaca, Mexico, 1999                                                  Foto: Alberto Darszon

woensdag 21 augustus 2013

zaterdag 17 augustus 2013

GEVONDEN: Bill Haley in Maastricht ...

Ik keek na tijden weer eens op You Tube en vond de volgende tekst en het daarbij horende filmpje, geplaatst door het mij onbekende NORWHOOD:

 Hans van de Waarsenburg leest "Bill Haley in Maastricht", bij de presentatie van de bundel Mugshot van hem en Ronny Someck, in boekhandel De Tribune in Maastricht, op 8 december 2012. Gepubliceerd op 8 dec 2012.


Hans van de Waarsenburg & Ronny Someck - Mugshot

Hans van de Waarsenburg & Ronny Someck - Mugshot
Mugshot bevat zes Rock 'n' Roll gedichten, drie van Hans van de Waarsenburg en drie van de Israëlische dichter Ronny Someck.
Bill Haley, Roy Orbinson, Elvis Presley, The Band, Eric Clapton worden bezongen. En natuurlijk is er tussendoor een blues.

De bundel is drietalig: Nederlands, Engels en Hebreeuws.
Voor elk gedicht heeft Ronny Someck een illustratie gemaakt.
Te bestellen bij: AZUL PRESS
Er bestaat ook nog een Duitse versie van Bill Haley in Maastricht:

Hans van de Waarsenburg (*1943 in Helmond, Niederlande) rezitiert das Gedicht „Bill Haley in Maastricht" aus seinem Band „So treibt die Insel" („Zo drijft het eiland") live am 19.6.2011 im Weserhaus von Radio Bremen (12. Internationales Literaturfestival Bremen „POETRY ON THE ROAD"). Die Übersetzung vom Niederländischen ins Deutsche besorgte Marinus Pütz. dasgedichtclip ist ein Videokanal der Zeitschrift DAS GEDICHT www.DasGedicht.de, hergestellt von Westermaier Medien Produktion.dinsdag 25 juni 2013

POLSKIE TANGO IN SAN DIEGO!


In San Diego (USA) danst men sinds de verschijning van Poetry International 18/19 ook de Polskie Tango. In het 727 (!) pagina's tellende literaire tijdschrift staat mijn gelijknamige gedicht in de vertaling  van Peter Boreas. Poetry International 18/19 is een uitgave van de The San Diego State University Press.
www.poetryinternational.sdsu.edu

Eerder: Polskie Tango in het Palazzo Ducale, Venetië, mei 2011

donderdag 30 mei 2013

THE PAST on blog THE LOW COUNTRIESDutch poet Hans van de Waarsenburg published in English


Dutch poet Hans van de Waarsenburg published in English
A selection of poems by Dutch poet Hans van de Waarsenburg has been published in English. The small London-based poetry publisher Eyewear Publishing has brought out a volume titled The Past is Never Dead containing a selection of 170 poems translated by Peter Boreas.
Born in Helmond in 1943, Hans van de Waarsenburg published his first collection of poems, titled simply Gedichten (Poems), in 1965. He founded the Maastricht International Poetry Nights in 1998, a biennial festival which has brought distinguished international poets to Maastricht, including Seamus Heaney and Les Murray.

THE PAST op DE CONTRABAS


Hans van de Waarsenburg - The past is never dead

WaarsenburgHans van de Waarsenburg werkt in stilte aan een groot oeuvre. Een keuze uit dat oeuvre, bijna 170 gedichten groot, is nu vertaald in het Engels (door Peter Boreas) en uitgegeven door Eyewear Publishing, onder de titelThe past is never dead. In 2009 verscheen al een Duitse bloemlezing uit zijn werk bij Verlag Ralf Liebe. De vertalingen in het Duits waren van Marinus Pütz. Dat betekent dat een groot deel van zijn werk nu beschikbaar is in twee grote Europese talen. Op dit moment zijn er maar weinig Nederlandse dichters die hem dit na kunnen zeggen.
In het Engels klinkt het zo: Hans van de Waarsenburg (1943) published his first collection of poems, entitled Gedichten (Poems) in 1965. His collectionDe vergrijzing (The Graying) was awarded the prestigious Jan Campert Prize for Poetry in 1973. In March 2004 he received the first Municipal Award of the Helmond Town Council for his entire work. He is the founder of The Maastricht International Poetry Nights –a biennial international poetry manifestation– and was its President from 1997 until 2013. He is 70 this year.

DE CONTRABAS

zondag 26 mei 2013

DIE ONAFGEHANDELDE DINGE VAN GISTER ...


DANSENDE DIGTERSFEES. DIE ONAFGEHANDELDE DINGE VAN GISTER


Uiteindelik is die Dansende Digtersfees op hande en hier op die nippertjie ontvang ons een van die mees indrukwekkende publikasies wat met die oog op dié fees bestel is: die Nederlandse digter Hans van de Waarsenburg se eerste publikasie in Engels, The Past is Never Dead; vars van die pers af en pragtig uitgegee (in hardeband, nogal!) deur Eyewear Publishing. (Die boek het einde April in Engeland verskyn met die gedigte wat deur Peter Boreas vertaal is.)
En ek moet erken dat na ek my die afgelope weke verlees het aan die ietwat vervreemdende poësie van veral Ko Un en Yang Lian, was die ontdekking van Van de Waarsenburg se gedigte kalmerend soos ‘n bord ertesop op ‘n reënerige wintersaand.
Nog ‘n heerlike ontdekking was die uitgewer, Todd Swift, se Eyewear Blog vir die digkuns. In sy inskrywing oor Hans van de Waarsenburg vertel Swift van sy eerste ontmoeting met dié “larger-than-life”-digter: “In 1997 he (HvdW) became chairman of The Maastricht International Poetry Nights – an impressive biannual international poetry festival that was held for the seventh time in October 2010.  It was there that I first met this larger-than-life figure, a charismatic, fun, gregarious figure, whose love of poetry and poets radiates from his very being.  Since the 70s he has gone on to publish many books, from presses as far afield as Mexico.  He’s a Dutch poet well worth getting to know, in translation if needs be.  I find his witty, lyric, sometimes melancholy, poems, of love and artfulness very moving, and sympathetic to my own aims and feelings.”

Hans van de Waarsenburg
Hans Groenewegen is nog iemand wat die lof van dié digter besing; aldus die flapteks: “Hans van de Waarsenburg is quietly working on an impressive oeuvre. He possesses great technical skills, which he uses to vary and intensify his standard themes and motifs. He is no innovator, nor does he slavishly follow the latest fads. Neither is he a poet who forces himself on our attention in that loud entourage which more and more replaces literature itself. Loyalty is the key to Van de Waarsenburg’s work. His poetry expresses a loyalty to the people around him, loyalty to their motives and desires. He has an eye for their vulnerability, their futility and their restrictions. It is first of all expressed in the earnest and careful way in which he uses language. Thus a careful listener hears an individual and unmistakable voice rising from the poetry.”  — Hans Groenewegen.
En nou blyk dit dat Van de Waarsenburg nié die Dansende Digtersfees gaan kan bywoon nie … Wat ‘n jammerte! Ten minste het ons darem sy lieflike verse om te kan geniet, of hoe?
By wyse van illustrasie plaas ek graag een van sy gedigte hieronder. Die boekbesonderhede is soos volg:
ISBN 9781908998095, hardeband, 181 ble., Eyewear Publishing)

***

The Last Waltz

Had I forgotten you in stereo sound?
Dolby, Dolby, in that square in Amsterdam?
The Schiller Hotel, floating on the past
Like a cabin cruiser. I was asked to show

My singing diploma, paint my
Masterpiece – you would not take less,
Madame, and touch down in Brussels.
As if streets were flown in from Rome

With me painting clowns’ faces on
Non-existent covers. For a moment I
Was in Venice with you, sailing in ‘a dirty
Gondola’ to the dead of yesteryear.

***

When Time proved an impertinence. We
Drank prosecco to this tender reunion and
Later dreamt of frayed ends hanging like
Wisps of hair over the celluloid.

Sound full of noise and scratches. But whenever
Your tongue waltzes in my ear and the first bars
Sound once again, the old dance resumes,
Madame, and everything spins as of old.


© Hans van d Waarsenburg (Vertaling deur Peter Boreas)