Foto: R. Amesz

dinsdag 21 augustus 2012

SCHADUWGRENS in de POËZIEKRANT


In het juni - julinummer van de Poëziekrant (nr. 4, jrg. 36) schreef  Fleur de Meyer over mijn recente dichtbundel SCHADUWGRENS, een uitgave van de Wereldbibliotheek, Amsterdam 2012. Zij besluit haar recensie met de volgende slotzin:

'Schaduwgrens is een toegankelijke, vlotte en licht melancholische, gedegen dichtbundel, met  vakmanschap geschreven, die de pijnlijkheid van het zijn beteugelt met vitale beeldtaal en strakke  ritmiek.'

Voor het hele artikel, klik op de onderstaande pagina's.
maandag 6 augustus 2012

MIPN 2012THE MAASTRICHT 

INTERNATIONAL POETRY NIGHTS

2012

25, 26, 27 OCTOBER

woensdag 1 augustus 2012

DREISCHOR - mededeling van de uitgever

In de winter van 2010 schilderde Arie Berkulin een serie aquarellen, geïnspireerd door de Zeeuwse polders: lucht, water en doorweekt land. Hans van de Waarsenburg maakte hij hierbij vijf kwatrijnen, die hij in 2012 herschreef als vijf korte gedichten.
Gedichten en aquarellen zijn nu samengebracht in een boekwerk, gedrukt op handgeschept Losin papier.

De oplage van de negenendertig exemplaren is sinds een week uitverkocht.

De uitgever vraagt mij dit op mijn blog te vermelden, want de bestellingen blijven binnen komen. Een tweede druk zal er niet verschijnen.