Foto: R. Amesz

zondag 21 maart 2010

Bert Vervaeck over 'Vriendschap en poëzie'

‘Ik vind het een mooi herdenkingsstuk. De combinatie van anekdotiek (= feitelijke herinneringen) met intertekstuele referenties werkt goed en ook de afwisseling van brieven, gedichten en proza maakt van dit 'in memoriam' een unicum in het genre.’

Bart Vervaeck, hoogleraar moderne Nederlandse Letterkunde en Literatuurwetenschap aan de universiteit van Gent.

VRIENDSCHAP EN POËZIE, HET ENIGE DAT REST. Een hommage aan Eddy van Vliet

zaterdag 6 maart 2010

Dat is wat blijft als je weggaatLETTERKUNDIGE MUSIC HALL
Negenenvijftig afscheidsgedichten voor Anton Korteweg

door

Robert Anker,H.H. ter Balkt,Benno Barnard,Maria Barnas,Mark Boog,Pieter Boskma,Anneke Brassinga,Remco Campert,Bart Chabot,Emma Crebolder,
Maria van Daalen,T. van Deel,Jozef Deleu,Maarten Doorman,Anna Enquis,Eva Gerlach,Luuk Gruwez,Micha Hamel,Jacques Hamelink,Elma van Haren,Erik Jan Harmens,Kees ‘t Hart,Judith Herzberg,Ingmar Heytze,Wim Hofman,Tjitske Jansen,Roland Jooris,Hester Knibbe,Frank Koenegracht,Gerrit Komrij,Rutger Kopland,Gerrit Krol,Wiel Kusters,Jan Kuijper,Astrid Lampe,Joke van Leeuwen,Gwy Mandelinck,Erik Menkveld,Neeltje Maria Min,Leonard Nolens,Cees Nooteboom,Tonnus Oosterhoff,Jean Pierre Rawie,Marc Reugebrink,Victor Schiferli,K. Schippers,Patty Scholten,Rob Schouten,Toon Tellegen,Willem van Toorn,Anne Vegter,Hans Verhagen,Marjoleine de Vos,Leo Vroman,Victor Vroomkoning,Hans vd Waarsenburg,Menno Wigman,Driek van Wissen,Ad Zuiderent.

dinsdag 2 maart 2010

Nieuwe uitgaven AZUL PRESS
De eerste drie uitgaven van de nieuwe literaire uitgeverij AZUL PRESS, die donderdag 11 maart a.s. worden gepresenteerd. Voor meer informatie: www.azulpress.com en www. maastrichtpoetry.com.